A halmaz modellek három osztálya

Tartalomjegyzék A halmaz modellek három osztálya, Az objektummodell Az objektummodell a rendszerben szereplő objektumosztályok struktúráját, viselkedését és az osztályok valamint az objektumok egymás a halmaz modellek három osztálya kapcsolatainak statikus képét jeleníti meg.

A halmaz modellek három osztálya

Ennek megfelelően először vizsgáljuk az attribútumok természetét, majd az objektumok közötti viszony általános jellemzőit tárgyaljuk. Attribútumok Az attribútumok az objektum tulajdonságait és állapotát meghatározó objektumban tárolt adatok. Az attribútumok száma és típusa definiálja az objektum struktúráját, vagyis azt, hogy milyen belső változói vannak.

A halmaz modellek három osztálya Halmazállapotok ami a veserák Az objektummodell Az objektummodell a rendszerben szereplő objektumosztályok struktúráját, viselkedését és az osztályok valamint az objektumok egymás közötti kapcsolatainak statikus képét jeleníti meg. Ennek megfelelően először vizsgáljuk az attribútumok természetét, majd az objektumok közötti viszony általános jellemzőit tárgyaljuk.

Minden attribútum egy, az osztályra nézve egyedi névvel rendelkezik. Az attribútumok változóknak tekinthetők, amelyek típusuknak megfelelő értéket vehetnek fel.

Természetes számok

Esettanulmány: országos ügyféltámogatás - Magyar Atlassian Meetup Attribútum nem lehet objektum, csak olyan ún. Ugyanazt az értéket tetszőleges számú objektum attribútuma felveheti, azonban ezek az értékek nem különböztethetők meg egymástól.

Példaként tételezzük fel, hogy a Kutya osztálynak van egy kor attribútuma, amely az állat korát egész számként tartalmazza. Valamennyi ötéves kutya esetében ez az attribútum ugyanazon "5" értéket veszi fel. Az attribútumok lehetnek egyszerű vagy összetett típusúak, közvetlen adatok vagy referenciák mutatók, pointerek. Egy adott osztályhoz tartozó attribútumhalmaztól elvárjuk, hogy legyen teljes, azaz az objektumnak a modellezés szempontjából valamennyi lényeges a halmaz modellek három osztálya fedje le.

A halmaz modellek három osztálya. Objektum orientált szoftverfejlesztés | Digitális Tankönyvtár

Próbáljuk meg kettéosztani az előző fejezetben megismert Kutya osztályunk attribútumait! Első ránézésre látható, hogy a szétválasztás nem igazán sikeres.

HALMAZOK (1. RÉSZ) – A HALMAZ FOGALMA, ELEMEI

A probléma markánsan megmutatkozik abban, hogy nehezen tudunk az osztályoknak kifejező nevet találni, jobb híján Kutya1-nek és Kutya2-nek hívjuk őket. Pedig elképzelhető olyan feladat, amelyben a Kutya a nevével és korával jellemezhető, de olyan is, amelyben nevével és fajtájával. Mindkét osztály önmagában, a másik nélkül értelmes lehet, ha a világ bonyolultságát kevésbé árnyaltan tükröző modellt kell alkotnunk. Ha azonban mindkét attribútumra szükségünk van, akkor azok együttesen egyetlen osztályt jellemeznek.

Hatványhalmaz – Wikipédia

Az attribútumokat akkor választjuk meg jól, ha egymástól függetlenek. Emberi papilloma képek a Kutya attribútumaihoz hozzávesszük a születés évét is, akkor egyrészt egy már alkalmazott nézőpont érvényesül a kutya koramásfelől lesznek olyan attribútumok, amelyek egymásból meghatározhatók lásd 3.

a halmaz modellek három osztálya

Az attribútumokat aszerint sorolhatjuk két csoportba, hogy milyen típusú információt tartalmaznak. Elnevezés típusú az az attribútum, amelyik az adott objektum valamely jellemzőjének megnevezését, címkéjét tartalmazza. Az ilyen attribútumok általában nagyon ritkábban változnak. Általában ezek az attribútumok az objektum élete során nem változnak, de ha szükséges, bármikor meg is változtathatjuk őket. Ha például elírjuk a nevet, akkor ennek az objektumra különösebb hatása nincs.

Abból, hogy valakit Tibornak vagy Miklósnak hívnak, nem következtethetünk emberi tulajdonságokra minőségre. A második típusba a leíró attribútumok tartoznak. Ezek az objektum olyan belső jellemzőit rögzítik, amelyek az objektum élete során, az objektumot ért hatások következtében változnak, és az objektumnak valamiféle kiértékelhető tulajdonságát adják meg.

a halmaz modellek három osztálya

A fenti példánkban ilyen a cím és a havi jövedelem. Természetes számok Nyilvánvalóan a jövedelem attribútum forintos és forintos értékei eltérő minőséget a halmaz modellek három osztálya.

a halmaz modellek három osztálya

Hasonlóképpen jelentős minőségi tartalma van egy pasaréti címnek illetve egy átmeneti szállás címének. Történelmi vonatkozások[ szerkesztés ] A "természetes" elnevezés eredete[ szerkesztés ] Az ókorban a természetes számokat egyszerűen csak számoknak nevezték a görögök még az 1-et sem értették közéjük ; más nevezetes számosztályokat nem tartottak számon a racionális számokat pl. A példánkban feltüntetett autórendszám attribútum besorolása nem egyértelmű.

a halmaz modellek három osztálya

Egyfelől minőségi jellemzőnek, azaz leíró attribútumnak tekinthetjük abban az értelemben, hogy az illetőnek van-e a halmaz modellek három osztálya autója. Amennyiben van, akkor elnevezésként viselkedik, hiszen a rendszámból semmilyen minőségre nem tudunk következtetni. A többi attribútumtól eltérően az autórendszám kimutat a Férfi osztályból.

a halmaz modellek három osztálya

Hatványhalmaz Valójában nem egyéb, mint hivatkozás egy másik, egy autó objektumra. Azon attribútumokat, amelyek más objektumokra hivatkoznak referenciáknak nevezzük. A referenciák az objektumok közötti kapcsolatokat, relációkat valósítják meg. Olvassa el is.

Érdekeshozzászólások