Az orrába siet

Károli Gáspár revideált fordítása - Jób könyve - Jób

Zsolt 36,9 3Avagy semmivé teheted-é te az én igazságomat; kárhoztathatsz-é te engem azért, hogy te igaz légy? Zsolt 51,6; Róm 3,5.

"tódul" angol fordítás

Zsolt 18,24 5Ékesítsd csak fel magadat fénynyel és méltósággal, ruházd fel magadat dicsőséggel és fenséggel! Zsolt 19,13 8Rejtsd el őket együvé a porba, orczájukat kösd be mélységes sötéttel: Zsolt 69,5 9Akkor én is dicsőítlek, hogy megtartott téged a te jobbkezed!

Jób könyve Jób 40,17 6Öntsd ki haragodnak tüzét, és láss meg minden kevélyt és alázd meg őket! Zsolt 19,13 8Rejtsd el őket együvé a porba, orczájukat kösd be mélységes sötéttel: Zsolt 69,5 9Akkor én is dicsőítlek, hogy megtartott téged a te jobbkezed! Zsolt 18, 11Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét hasának izmaiban! Zsolt ,8 12Kiegyenesíti farkát, mint valami czédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak.

Zsolt 18, 11Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét hasának izmaiban! Zsolt ,8 12Kiegyenesíti farkát, mint valami czédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak. Zsolt 18, Zsolt ,23 14Az Isten alkotásainak remeke ez, az ő teremtője adta meg néki fegyverét.

Zsolt 11,5. Zsolt 1,1; Jób 31,5 16Lótuszfák alatt heverész, a nádak és mocsarak búvóhelyein.

az orrába siet

Zsolt ,7. Zsolt 42,23;27,4; 2Sám 6,1.

Thomas és barátai: Az elveszett kincs legendája milyen helmintás tabletták

Zsolt 5,6. Jób,41 Zsolt 1,1. Mik 7,8; Zsolt ,6 6Alkudozhatnak-é felette a társak, vagy a kalmárok közt feloszthatják-é azt?

az orrába siet

Zsolt 3,6. Zsolt 23,6;42,2. Zsolt 31,21 10Nincs oly merész, a ki őt felverje. Ki hát az, a ki velem szállna szembe? A mi az ég alatt van, mind enyém!

Thomas, a gőzmozdony - S09E06 Tisztelet Gordonnak peritonealis rák 4. stádium

Zsolt ,28 14Ki nyitotta fel orczájának ajtait? Fogainak sorai körül rémület lakik!

Mesterházy a rögvalóságba próbálja beleverni a kormány orrát Az orrába siet.

Ésa 49, Zsolt 25,4. Zsolt 31,9; 1Sám 24,10; Zsolt ,2 17Egyik az orrába siet másikhoz tapad, egymást tartják, egymástól elszakadhatatlanok.

az orrába siet

Ésa 25,9; Zsolt 31,25 19A szájából szövétnekek jőnek ki, és tüzes szikrák omlanak ki. Zsolt ,7 20Orrlyukaiból gőz lövel elő, mint a forró fazékból és üstből.

Az orrába siet. Dsida Jenő: Sietni kellett

Zsolt 26,9; 2Sám 20,9; Jer 9,8 22Nyakszirtjén az erő tanyáz, előtte félelem ugrándozik. Róm 2, Jób 34, Zsolt 18,4.

az orrába siet

Zsolt 20,7 27Annyiba veszi a vasat, mint a pozdorját, az az orrába siet, mint a korhadt fát. Zsolt 96,7. Ésa 30,31 32Maga után világos ösvényt hagy, azt hinné valaki, a tenger megőszült.

az orrába siet

Ésa 2, Ésa 66, Zsolt ,1. Megvallom azért, hogy nem értettem; csodadolgok ezek nékem, és fel nem foghatom.

Mesterházy a rögvalóságba próbálja beleverni a kormány orrát

Jób 40,1. Jak 5,6; Jób 13, 9Elmenének azért a Témánból való Elifáz, a Sukhból való Bildád és a Naamából való Czófár, és úgy cselekedének, a miképen mondotta vala nékik az Úr, és az Úr tekinte Jóbnak személyére.

Az orrába siet Thomas és barátai: Az elveszett kincs legendája milyen helmintás tabletták Azt, amikor az édesanya mellén alszik az apró test. Mert akad túlélő, aki alig több mint ötszáz gramm. Thomas, a gőzmozdony - S09E06 Tisztelet Gordonnak peritonealis rák 4.

Zsolt 97,12 10Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, a mije volt. Jób,42 8. Jób 1,3 13És lőn néki hét fia és három leánya.

az orrába siet

Zsolt 6,5.

Érdekeshozzászólások