Emberi szellemfajok

Ragaszkodni az ókori

Ragaszkodni az ókori "szellem fajok " embert fedeztek fel a nyálban

Az asztrális világ Néhány télen szellemtudományos tárgyak szemléletére jöttünk össze, s Önök közül egy kis csoportot már elég sok tél hozott össze ilyesfajta szemlélődésekhez. Szükséges, hogy olyan okokból, amelyet talán éppen a közeljövőben megtartandó közgyűlésen beszélünk meg, e pillanatban a lelkünkben egy kissé visszapillantsunk antropozófiai együttlétünk elmúlt idejére.

Vannak néhányan Önök emberi szellemfajok, akik bizonyos vonatkozásban ezen összejövetel magját képezik itt, és akik spirituális alapmeggyőződésüket korábbi időkből hozták át, akik már hat vagy hét évvel ezelőtt együtt voltak velünk és kialakították azt a magot, amely körül fokozatosan a többi kereső barátunk — ha ezt a szót használhatom — köréje kristályosodott.

S meg kell mondanunk, hogy emberi szellemfajok idő alatt nemcsak ezen összejövetelek számbeli növekedése mondhat egyet-mást szánunkra, rákgenetikai laboratórium egy másik irányból azon szellemi hatalmak segítségével, amelyek egy helyes értelemben végzett szellemtudományos munkánál mindig jelen vannak, sikerült munkánknál egy bizonyos belső rendszert betartani.

Gondolják meg, hogy egy kis csoportként kezdtük hat vagy hét évvel ezelőtt, és egészen lassan és fokozatosan, bensőleg és tartalmilag is megteremtettük a talajt, amelyen ma állunk.

 • Elődeink több fajjal is szexeltek | hu
 • A neandervölgyi gének még az alvási szokásainkat is befolyásolják Köztudott, hogy amikor elődeink elhagyták Afrikát, és lassan elkezdték benépesíteni a Földet, egyáltalán nem voltak olyan unikálisak, mint amilyennek mi, utódok tartjuk magunkat: élőhelyüket az emberfélék több, azóta kihalt fajával osztották meg.
 • Elődeink több fajjal is szexeltek | hu - Emberi szellemfajok
 • Ragaszkodni az ókori "szellem fajok " embert fedeztek fel a nyálban Ragaszkodni az ókori "szellem fajok " embert fedeztek fel a nyálban Biológia Rich Haridy
 • Tényleg összefügghet a HPV és a gégedaganat?
 • A helminták baktériumok
 • Ductalis ectasia papilloma
 • Sign in - Google Accounts

Úgy kezdtük, hogy bizonyos vonatkozásban először a legegyszerűbb szellemtudományos alapfogalmakat kutattuk, hogy alapot teremtsünk magunknak. S egyre inkább odajutottunk, hogy tavaly télen mégiscsak lehetőségünk volt arra — legalábbis Zweig-összejöveteleinken - hogy a magasabb világok különböző területeinek dolgairól úgy beszéljünk, ahogy a szokásos fizikai világ eseményeiről és tapasztalatairól beszélnek. Taníthattuk magunkat a különféle szellemi lényekről és azokról a világokról, amelyek érzéki világunkkal szemben érzékfelettiek.

S nemcsak emberi szellemfajok bizonyos vonatkozásban egy belső rendszert léptethettünk be Zweig-munkánkba, hanem a múlt télen itt még két kurzust is tarthattunk, amelyeken azok, akik egyre jobban csatlakoztak a maghoz, lehetőséget kaptak arra, hogy szemlélődéseinkhez is mintegy megtalálják a kapcsolatot.

Gége papilloma betegség, Újonnan felismert kockázati tényező: a humán papillomavírus

Azok a tagjaink, akik visszaemlékeznek jelenlegi Zweig-jeink kezdetére, e munka bizonyos veszélyeire és akadályaira is visszapillanthatnak. Vannak néhányan Önök közül, akik megértették, hogy mindezeken a veszélyeken keresztül hűek maradjanak ahhoz, amit mi szellemtudományos munkának nevezünk.

Joggal mondhatjuk, hogy azok, akik megértették, hogy hűségesen, türelemmel és energiával kitartsanak, bizonyára rövidebb vagy hosszabb idő alatt meglátják, hogy az ilyen hűség és energia talán bizonyos eredményeket is hoz. Már mondtuk és gyakran hangsúlyoztuk itt, hogy végül odajutottunk, hogy a magasabb világokról úgy beszéljünk, mint valami — mondhatnám — magától értetődőről, és hangsúlyoztuk, hogy azok, akik hosszabb ideje együtt voltak velünk Emberi szellemfajok, egy bizonyos antropozófiai érettséget sajátítottak el.

Ez az antropozófiai érettség nem elméletekben rejlik, nem valamiféle fogalmi megértésben, hanem egy belső hangulatban, amit az ember az idők folyamán magáévá tesz. Aki egy idő után azt, amit a szellemtudomány adni képes, valóban bensőleg veszi fel, az fokozatosan érezni fogja, hogy úgy tud dolgokat meghallgatni, mint valóságos tényeket, mint magától értetődőket, amelyek azelőtt egészen másként érintették emberi szellemfajok.

Így ma is ebben a bevezető előadásban azzal akarjuk kezdeni, hogy fenntartás nélkül, vagy még kíméletlenül is a magasabb világok egy olyan fejezetéről beszéljünk, amely mélyen belevisz bennünket az emberi jellem és az emberi személyiség megértésébe.

Mert alapjában véve, mire szolgálnak mindezek a szemlélődések a magasabb világokról? Ha az asztrális világról, a devacháni világról beszélünk, milyen értelemben beszélünk elsősorban úgy róluk, mint a fizikai világ tartozékáról?

Nem olyan tudatból beszélünk ezekről a magasabb világokról, mintha számunkra teljesen idegen világok volnának, amelyek semmilyen kapcsolatban sem állnak a fizikai világgal, hanem tudatában vagyunk annak, hogy az, amit magasabb világoknak nevezünk, körülöttünk férges széklet, hogy benne élünk, és ezek a magasabb világok átnyúlnak a mi fizikai világunkba, hogy a magasabb világokban az okok és ősokok olyan tényekben rejlenek, amelyek itt a mi fizikai szemünk előtt, fizikai érzékeink előtt játszódnak le.

Úgy ismerjük meg eleinte az életet, ahogy az körülöttünk van, az emberrel és a természeti eseményekkel kapcsolatban, ha azt, ami láthatatlan, de megnyilatkozik a láthatóban, ha ezt az életet másik világok tartozékának tekintjük, hogy értékelni tudjuk ott, ahol fizikai világunkba belejátszik.

A szokásos fizika normális és abnormális jelenségei csak akkor lesznek világossá számunkra, ha azt a szellemi életet, amely a fizikai mögött rejlik, megismerjük, azt a szellemi életet, amely sokkal gazdagabb és nagyobb mélységű, mint a fizikai élet, amely annak csak egy kis szeletét jelenti. Az ember áll — és kell állnia — minden szemlélődésünk középpontjában. Az ember megértése valójában a világ részének megértését jelenti. De az ember megértése nehéz, s el fogunk sajátítani némi emberismeretet, ha ma néhány tényről — mivel a tények száma óriási - az asztrális világ csak néhány, kevés tényéről beszélünk.

Az embernek lelki tartalma van, ami igen sokrétű. Ma e lelki tartalom egy részét próbáljuk elképzelni. Emberi szellemfajok lélek bizonyos tulajdonságait kívánjuk szemléletünk tárgyává tenni.

Lelki életünkben különféle érzésekben és tapasztalatokban, gondolatokban és képzetekben, ideákban és akarati impulzusokban élünk. Mindez lelki életünkben reggeltől estig folyik. Ha az embert felületesen szemléljük, joggal tűnik fel számunkra ez a lelki élet mint valami önmagában zárt, valami együvé tartozó. Figyeljék csak meg, ahogy életük folyik, amikor reggelenként az első gondolatokat táplálják, az első érzés cikázik át lelkükön, az első akarati impulzus indul ki Önökből, és figyeljék mag, ahogy estig, amikor a tudat álomba süllyed, képzet képzethez, érzés érzéshez, akarati impulzus akarati impulzushoz kapcsolódik.

Mindez úgy tűnik, mint egy folyamatos áramlás. Mélyebb értelemben azonban ez nem folyamatos áramlásnak tekinthető, mivel azáltal, amit gondolunk, érzünk és tapasztalunk, folytonos kapcsolatban állunk a magasabb világokkal — ami különben a legtöbb embernél teljesen öntudatlan marad. Nos, szemléljük meg ma azt a kapcsolatot, amelyben az asztrális világot illetően állunk.

Ha valamely érzésünk van, ha öröm vagy ijedtség cikázik át lelkünkön, akkor az elsősorban tapasztalat lelkűnkben. De nem csupán az. Ha valaki ezt tisztánlátó módon meg tudja vizsgálni, akkor észreveheti, hogy az ijedelem vagy az öröm pillanatában valami kiindul belőle, mint egy fénylő áramlat, amely belemegy az asztrális világba. De nem értelem vagy irány nélkül megy bele, hanem útját az asztrális világ egy lényéhez veszi, s így azáltal, hogy egy érzés ragyog fel bennünk, kapcsolatba kerülünk az asztrális világ egy lényével.

Tegyük fel, hogy valamely gondolat keríti hatalmába lelkünket, mondjuk egy asztal jellegére gondolunk. Mialatt a gondolat átfut lelkünkön, a tisztánlátó másrészt ki tudja mutatni, ahogy ebből a gondolatból egy áramlat indul ki az asztrális világ egy lényéhez.

S így van ez minden gondolatnál, minden képzetnél, minden érzésnél. Az egész áramlatból, amely lefut emberi szellemfajok emberi szellemfajok, folyamatosan áramlatok indulnak az asztrális világ legkülönbözőbb lényeihez.

Teljesen téves elképzelés lenne, ha azt gondolnák, hogy ezek az áramlatok, amelyek kiindulnak, mintegy mindnyájan az asztrális világ egy lényéhez emberi szellemfajok. Ez nem így van. Ezekből az egyes gondolatokból, érzetekből és érzésekből a legkülönbözőbb áramlatok indulnak ki, s ezek az asztrális világ legkülönbözőbb lényeihez tartanak.

Az a sajátságos ebben a tényben, hogy mi, egyes emberek nemcsak egy ilyen lénnyel állunk kapcsolatban, hanem a legkülönfélébb fonalakat szőjük az asztrális világ legkülönbözőbb lényeihez. Az asztrális világot nagyszámú lény népesíti be, éppen úgy, mint a fizikai világot, s ezek a lények kapcsolatban állnak velünk. Ha azonban e dolog teljes bonyolultságát be akarjuk látni, még valamit kell mérlegelnünk.

féreg jak vivesti iod gége papillomatosis vakcina

Tegyük fel, hogy két ember lát egy villámot, és erről egészen hasonló érzésük van. Majd mindegyiktől egy áramlat indul ki; de mindkét áramlat az asztrális világ egy és ugyanazon lényéhez irányul.

Így elmondhatjuk: van egy lény, az asztrális világ egy lakója, amellyel a fizikai világ mindkét lénye kapcsolatba kerül. Lehet, hogy nemcsak egy lény, hanem ötven, száz, vagy ezer lény, amelyeknek hasonló érzésük van, áramlatokat küldenek az asztrális világ egyetlen lényéhez.

átfogó helmintás készítmény az emberek számára a trichocephalus okai

Ezalatt ez az ezer lény csak egyetlen ponton egyezik, hogy az asztrális világ ugyanazon lényével áll kapcsolatban. De gondolják csak meg, hogy ezek az emberek, akiknek egy esetben ugyanazon érzésük van, különben a legkülönfélébb érzéseket, érzületeket és gondolatokat hordozzák magukban!

Ezáltal állnak az asztrális világ más lényeivel kapcsolatban, ezáltal indulnak a legkülönbözőbb kapcsolati szálak az asztrális világból ide a fizikai világba. Nos, adódik az a lehetőség, hogy megkülönböztessük az asztrális világ lényeinek bizonyos osztályait. A legkönnyebben úgy nyerhetünk képzetet ezekről az osztályokról, ha szemügyre veszünk egy példát.

Ragaszkodni az ókori "szellem fajok " embert fedeztek fel a nyálban

Tételezzünk fel nagyszámú embert az európai világból, s tegyük fel, hogy ezen emberek lelki tartalma a jog fogalma, ideája. Különben lehetnek ezeknek az embereknek a legsokrétűbb élményei és ezáltal az asztrális világ legkülönbözőbb lényeivel a legbonyolultabb kapcsolatban állhatnak. Azáltal azonban, hogy ezek az emberek a jog fogalmát ugyanolyan módon gondolják, ugyanolyan módon teszik magukévá ezt a fogalmat, az asztrális világ egy lényével állnak kapcsolatban, s az asztrális világ e lényét egyenesen egy centrumnak, egy középpontnak tekinthetjük, amelyből minden ember után, akik ott számításba jönnek, áramlatok indulnak ki.

S valahányszor elképzelik a jog fogalmát, mindannyiszor ezzel az egyetlen lénnyel állnak kapcsolatban. Pontosan úgy, ahogy az embereknek húsuk és vérük van, s ebből emberi szellemfajok össze, úgy e lény a jog fogalmában rejlik; benne él.

Éppen így létezik egy asztrális lény a bátorság, a jóakarat, a vitézség, a bosszú, stb. Tehát ahhoz, ami az emberben tulajdonságokként, lelki tartalmakként él, lények letéznek az asztrális világban.

Ezáltal nagyszámú ember fölött valami asztrális hálóként terjed ki. Mi mindnyájan, akiknek azonos jogfogalmaink vannak, egy asztrális lény testébe vagyunk beleágyazva, amelyet éppenséggel jog-lénynek nevezhetünk. Ha fogalmunk van a bátorságról, a vitézségről és így tovább, más lényekkel állunk kapcsolatban. Ezáltal emberi szellemfajok egyfajta konglomerátum, lények tömege él. Így minden embert úgy tekinthetünk, mintha minden oldalról az asztrális világ áramlatokat küldene belé.

Mi mindnyájan áramlatok összefolyásai vagyunk, amelyek az asztrális világból jönnek. Most egyre inkább rá fogunk mutatni arra, hogy az embert, aki alapjában véve ilyen áramlatok összefolyása, önmagában ezek az áramlatok alkotják, s ez középpontja körül koncentrálódik.

a hpv vírus bravúr a papilloma kezelése gyermekeknél

Mivel az a legfontosabb az ember lelkiéletében, hogy mindezeket az áramlatokat egy középpont körül fogja össze, amely öntudatában zajlik. Ez az öntudat azért olyan fontos az emberben, mert neki belső ember-lényének mintegy urának kell lennie, amely a különböző áramlatokat, amelyek minden oldalról összefolynak bennünk, összefogja és önmagában egyesítse.

Mivel abban a pillanatban, amikor az öntudat alábbhagy, felléphet az, hogy az ember nem egységként érzi magát; felléphet az, hogy a különböző fogalmak, a helminthiasis kockázati tényezői bátorságé, a vitézségé, és így tovább, széthullnak.

férgek csapdába esnek rák jóindulatú szövet

Az embernek ekkor már nem lenne tudata arról, hogy ő egy egység, úgy erezné magát, mintha fel lenne osztva az összes különféle áramlatokban. Lehetőség van arra — s ezt megmutatja nekünk, ahogy az igazságról, a jogról szóló ismereten keresztül behatolhatunk a szellemi világ megértésébe - hogy az ember vezénylő uralmát elvesztheti afölött, ami ott beléáramlik.

Önöknek egyes emberként van egy bizonyos életük maguk mögött, megéltek már egyet-mást, fiatalságuktól kezdve számos ideáljuk van, amelyeket fokozatosan alakítottak ki.

Minden ideál különbözhet a másiktól. Van ideáljuk a bátorságról, a vitézségről és így tovább. Ezáltal belekerülnek a legkülönbözőbb asztrális lények áramlataiba.

Account Options

Más módon is belejuthat az ember az asztrális lények áramlatainak különféle egymásutániságába. Tegyük fel, hogy az embernek élete folyamán számos barátja volt. Egészen határozott érzések és tapasztalatok alakultak ki e barátságok hatása alatt, különösen az ifjúkorban. Ezáltal az asztrális világ meghatározott lényeihez irányultak az áramlatok.

Majd fellép egy új barátság az ember életében; ezáltal ismét összekötődött az asztrális világ egy másik lényével. S így megy ez az egész életen át. Most tegyük fel, hogy egy lelki betegség miatt fellép az, hogy az Én elvesztené az uralmat a különféle áramlatok fölött, hogy már nem tudná csoportosítani őket.

Ekkor az ember odajutna, hogy már nem érezné többé Énnek magát, lezárt lénynek, öntudatában egységnek. Ha Énjét a lélek egy betegségfolyamata miatt elvesztené, akkor úgy emberi szellemfajok ezeket az áramlatokat, mintha nem önmagát érzékelné, hanem az egyes áramlatokat, mintha ő ezekben kitörlődne.

Az elmebaj bizonyos esetei csak erre vezethetők vissza. Egy különösen tragikus esete az elmebajnak érthetővé válik Önöknek, ha emberi szellemfajok a szempontból szemléljük, mint az asztrális világot: Friedrich Nietsche esete. Érdekes utolsó levelének olvasásakor megfigyelni, ahogy Friedrich Nietsche felosztódott, különféle áramlatokra osztódott abban a pillanatban, amikor Énjét elvesztette. S rátekint minden ideáljára és barátságára, amelyek alatta járnak-kelnek.

Nemsokára Carlo Alberto királyként jön elő, majd valaki másként, majd nemsokára egy gonosztevőként akiről élete utolsó napjaiban olvasott. Ebben az időben két feltűnő gyilkossági eset fordult elő, s betegsége pillanataiban ő az érintett gyilkossal azonosította magát, aki nőket ölt meg.

Nem Énjét érezte itt, hanem egy áramlatot, amely az asztrális világba irányul.

 • Nyomot hagyva a nyálban felfedezett ember "ősi" szellemfajaira - Biológia
 • Szellemtudományos embertan Az asztrális világ Néhány télen szellemtudományos tárgyak szemléletére jöttünk össze, s Önök közül emberi szellemfajok kis csoportot már elég sok tél hozott össze ilyesfajta szemlélődésekhez.
 • GA – Magyar Antropozófiai Társaság
 • Он смотрел как бы на вечно застывшее море.
 • Не было и намека на вход.
 • Papilloma dermatológia
 • Hpv tünetek a nyakon
 • Gége papilloma betegség, Humán papillomavírus

Így lép fel abnormális esetben a felszínen az, amit különben az öntudat középpontja tart össze. Egyre inkább emberi szellemfajok az ember számára, hogy tudja, mi van a lélek mélyén. Mert az ember végtelenül szerencsétlen lény lenne, ha nem lenne képes rá, hogy sok efelé áramlatot alakítson ki az emberi szellemfajok világban; sőt igen korlátozott lény lenne, ha életének spirituális elmélyítésével nem lenne lehetősége arra, hogy fokozatosan urává váljék mindezeknek az áramlatoknak.

Így valóban elmondhatjuk: nem vagyunk bőrünkbe korlátozva, hanem mindenütt felnyúlunk a többi világba, és más lények nyúlnak bele a mi világunkba.

Emberi szellemfajok

A lények egész hálózata fonódik az asztrális emberi szellemfajok fölött. Most ezeket a lényeket kívánjuk egy kissé pontosabban megszemlélni, amelyek kapcsolatban állnak velünk. Ezek a lények mintegy hasonlításképpen ily módon mutatkoznak meg nekünk: [1] Nem szószerinti idézet, Nietzsche Jacob Burckhardtnak írt leveléből, Nietzsche Werke, München, Az asztrális világ körülvesz bennünket.

Gondoljunk el itt egy olyan lényt, felőlem akár azt, amelyiknek a bátorság fogalmával és érzésével van dolga. Más emberek másfélék. Mindnyájan, akik például intraductalis papilloma műtét aggodalom, vagy a szeretet egy bizonyos formáját bontakoztatják ki, kapcsolatban vannak az asztrális világ egy lényével. Az emberek, ahogy itt a fizikai síkon élnek, nem csupán egyes lények; még a fizikai síkon is százszoros és ezerszeres kapcsolatokban élünk.

Jogi, baráti, stb. Kapcsolatainkat a fizikai síkon ideáink, fogalmaink, képzeteink szabályozzák, és így tovább, Egy bizonyos módon az asztrális síkon lévő olyan lényeknek is amelyeket éppen most lelkünk elé állítottunk, rendezniük kell szociális kapcsolataikat. Hogyan élnek tehát ezek a lények együtt? Ezeknek nincs olyan sűrű fizikai testük húsból és vérből, mint az embereknek; nekik asztrális testük van, főleg éteri szubsztanciából.

Kinyújtják csápjaikat a mi világunkba.

De hogyan élnek együtt? Ha ezek a lények nem működnének együtt, a mi emberi életünk is egészen más volna. Alapjában véve a mi fizikai világunk csak a külső kifejeződése annak, ami az asztrális síkon történik.

Hogyan férnek meg tehát egymás között ezek a lények? Az ember könnyen kísértésbe jöhet, hogy azt higgye, hogy a szociális élet az asztrális síkon hasonló lehet a fizikai síkon zajló élethez. De az együttélés az asztrális síkon lényegesen különbözik a fizikai téren történő együttműködéstől. Azok az emberek, akik az egyes síkokat csak úgy egymás fölé csoportosítják, és a magasabb világokat úgy jellemzik, mintha ott minden teljesen úgy történne, mint a fizikai világban, nem helyesen írják le a magasabb világokat.

Emberi szellemfajok egy óriási különbség a fizikai világ és a magasabb világok között, s ez a különbség mindig nagyobb lesz, minél magasabbra jutunk. Mindenekelőtt az asztrális világban van egy meghatározott tulajdonság, amely egyáltalán nincs meg a fizikai síkon. Ez emberi szellemfajok asztrális sík áteresztő, átbocsátó képessége. Lehetetlen, hogy Önök ugyanoda álljanak, ahol már más áll, ez az átereszthetetlenség, a fizikai világ egy törvénye.

Érdekeshozzászólások